Terug naar het nest


Wat en wie is Wren?

  --  Wren is de Engelse naam voor een winterkoninkje, een klein bruin         zangvogeltje met een omhoogstaand staartje.

jonge wrens een Wren

--  Wren is een op 1 januari 2000 gestarte onderneming. Een jong bedrijf  met als achtergrond 25 jaar timmerervaring.

Last update  27-03-2021